slideshow 1 slideshow 2

Softver

Tag DECIDER je kompletno rešenje za softvetsku podršku poslovnim procesima. Namenjen je malim i srednjim preduzećima.

Posebno je pogodan za preduzeća koje svoje poslovne aktivnosti baziraju na ISO i HACCAP standardima.

IT infrastruktura, serveri, umrežavanje, povezivanje udaljenih lokacija i poslovni program (decider) su prednosti tima koji stoji iza ove podrške

 

 

Decider2Go je android aplikacija za terenske komercijaliste.

 

 

 

 

Payroll je portal za podnošenje poreske prijave.
Serbian